Sveriges äldsta träd

Vi har många uråldriga träd i Sverige, med levande tallar som är över 700 år gamla. Den allra äldsta tallen är omkring 760 år gammal och den hittas på Hornslandet i Hälsingland. Man fastställer trädens ålder genom att borra i träden och räkna antalet årsringar och i detta fall är det en kusttall. Det står även en tall i Muddus nationalpark i Norrbottens inland som är 730 år gammal. Båda tallarna har drabbats av brand flera gånger och överlevt!

När det gäller eken är det desto svårare att fastställa dess ålder, eftersom de får tunna väggar och hålrum ända ut i grenarna när de blir gamla. Men det finns en ek i Småland som kallas för Kvilleken. Den är ihålig så det är svårt att veta exakt hur gammal den är, men när den undersöktes på i mitten av 1900-talet kom man fram till att den förmodligen var mellan 750 och 950 år. Det innebär att den är mellan 800 och 1 000 år i dag om deras uppskattning är korrekt. Vi besökte eken förra året när vi åkte ner till Småland för att handla årets seglarkläder för vintern. Det var så vackert att få se ett av Sveriges allra äldsta trä med egna ögon.

Enar kan också bli väldigt gamla och tyvärr upptäckte man efter avverkningen av en Juniperus communis att stammen hade nästan 1 000 årsringar. Detta skedde på 80-talet och sedan dess har det inte rapporterats något fynd som slår 1 000 år, vilket är väldigt gammalt för en enbuske.